STROMBAFORT

115.00

STROMBAFORT

ESTANOZOLOL

10 mg/comp.

100 tabletas

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE LOS BALCANES

EXP. FECHA: 11/2021

Categoría:

Descripción

PROSPECTO: INFORMAȚII PENTRU UTILIZADOR/PACIENTE

STROMBAFORT 10 mg filmato de compilación

STROMBAFORT 50 mg filmato de compilación

estanozolol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a

începe să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

− Prospecto acest de Păstraţi. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

− Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

− Acest medicamento a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rãu,

chiar dar au aceleaşi semne de boală ca pero dumneavoastră.

− Dacă manifestaţi orice reacţii adversa, adresaţi-vă medicului

dumneavoastră sau farmaciastului sau asistentei medicale.

Acestea incluye orice posibile reacción adversa nemenţionate în

prospecto as. vezi pct. 4.

Ce găsiţi în acest perspectiva:

1. Ce este Strombafort și pentru ce se utiliză

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Strombafort

3. Cum să utilizați Strombafort

4. Reacciones adversamente afectadas

5. Cum se păstrează Strombafort

6. Conţinutul ambalajuluişi alte informaţii

1. Ce este Strombafort și pentru ce se utiliză

Strombafort comprimate poate fi utilizat în timpul terapiei de

recuperare în pathologii însoțite de dereglarea sintezei proteinelor, caşexia de diversă genesis, traumale, arsurile, perioadele

pre- şi postoperatorii, după bolile infecţioase şi iradiere, insuffienţa renală şisuprarenală, guşa toxică, distrofia muscular, osteoporosis, equilibrul nitrate negativ în therapy cu corticosteroizi,

anemia aplásica hipo-si. Adyuvante en tratamentul tuberculozei,

osteomielitei, asthmului bronşic, hepatitei.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Strombafort

Nu utilizați Strombafort:

− dacă sunteți alérgico (hypersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente but preparatului Strombafort.

− dacă sunteți gravidă sau alăptați.

− contraindicații suplimentare sunt carcinomul de prostată sau

carcinom mamar la bărbați, cardiopatie ischemică, ateroscleroză

severă, insufficienţa hepatică şi renală, prostatita acută şi cronică.

Strombafort comprimate nu este recomandat pentru copii și

adolescenți cu vârsta sub 18 ani, datorită lipsei datelor privind

siguranța și eficacitatea.

Aveți grijă deosebită la tratamentul cu Strombafort comprimate

Se interzice depăşirea dozelor recomandate. La administraciónrea

preparatului la femei trebuie evaluat beneficiul scontat si

riscul posibil altratamentului având în vedere acţiunea androgenă a preparatului. La apariția primelor semne de virilizare a pacientelor (îngroşarea vocii, hirsutismo, acnee, clitoromegalie) Administrationarea trebuie stopată pentru a evita modificările irreversibile.

Preparatulse administrează cu precauţie la effectarea funcţiei inimii, hypertensiune arterială, effectarea funcţiei hepatice şi renale,

epilepsia, migraña, glaucoma (tensión intraocular), incluidos

antecedente. Pe parcursul tratamentuluise recomandă controlul

systemic al tensiunii intraoculare din cauza retenţiei posibile a

ionilor de sodiu şi apei în organismo. Esta posibilidad de modificar

funcţiei hepatice, de aceea după o cura de tratament de 4 săptămânise recomandă controlul funcţiei hepatice. Înainte de a iniţia

tratamentul şi ulterior, pe parcursul lui se recomienda implementarea

controlului rectal al prostati.

În diabetul zaharat se recomienda ajustarea dozelor preparatelor

antihiperglucemia.

La pacienţii cu tumori maligne durata tratamentului se va determina -n mod individual şi -n funcţie de parametrii hepatici. Y se

controla la lipidemia sistémica şi colesterolemia.

Utilizarea altotor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat reciente orice alte medicamente,

inclusiv dintre objetivos eliberate fără prescriptie medicală.

Alte medicamente (medicamente care scad nivelul de glucoză din sânge numite antidiabetice și așa-numitele derivaţi de

cumarină utilizar pentru a preveni coagularea sângelui) sudor

influenza efectiva Strombafort. Poate de Deasemenea Strombafort

potența efectul hepatotoxic al unor medicamente.

Sarcina și alăptarea

Addressați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru

recomendación înainte de a lua orice medicamento. Strombafort no

trebuie utilizat în timpulsarcinii și alăptării.

Conducerea vehiclehiculelor și folosirea utilajelor

Tratamentul cu Strombafort nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicle și de a folosi utilaje.

Información importante privind unele componente ale

Strombafort

Comprimatele Strombafort conţin lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază

(Lapp)sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utiliza el medicamento acest.

3. Cum să utilizați Strombafort

Strombafort trebuie întotdeauna utilizat în doză, în modul și

pentru perioada de timp prescrisă de medicul dumneavoastră.

Doza uzuală este umătoarea:

Adulţi – dosis de iniţială 10-20 mg/zi.

Dosis de întreţinere este de 5-10 mg/zi.

Dosis máxima – 50 mg/24 ore.

La union bolnavi pentru descreşterea frecvenţei şi severităţii acceselor de angioedem ereditar dozele se ajustează individual în

Dependţă de răspunsul clinic. Dosis de iniţială constituie câte 2 mg

de 3 ori pe zi. La obţinerea unui răspuns dosis favorable se reduce

treptat într-un intervalo de la 1 pană la 3 luni pană la 2 mg pe zi.

Módulo de administración

Se administrează pe cale orală. Comprimatele filmate trebuie înghiţite întregi, cu o cantitate suficientă de lichid. compilar

nu trebuie divizate, sfărâmate sau mestecate.

Dacă ați utilizat mai mult Strombafort decât trebuie

Dacă aţi luat sau credeţi că aţi luat mai multe comprimate

Strombafort decît trebuie (supradozaj), spuneţi imediat medicului dumneavoastră sauprezentaţi-vă la cea mai apropiată

unidad médica. Aduceţi ambalajulsau medicamentele ramase

cu dumneavoastra.

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate. En caz de abuz de

preparar, cuidar conţin metandienon (administrarea dozelor mari

în calitate de remediu anabolic) se înregistrează reacţii adversa

severa endocrina, metabólica şi psyhice.

Dacă uitaţi să luaţi Strombafort

Dacă uitați să luați o doză, luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă se apropie timpul pentru administrarea dozei următoare, nu mai luați doza omisă. Nu luați o dosis

dublă pentru a compensa o doză uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă încetați să administrați Strombafort

Trebuie să continuați să utilizați Strombafort atît timp cît va

indica medicul dumneavostra. Nu întrerupeți administrarea

medicamentului fără să discutați mai întîi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacciones adversamente afectadas

Ca toate medicamentele, Strombafort poate provoca reacții adversa, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Strombafort comprimate în doze therapyice este puțin probabil

son provoace efecte secundare. În timpul tratamentului prelungit au fost observar următoarele reacții adversa (nu sunt

fecha disponible de frecvență):

Hepatica tumoral. La vârstnici – hipertrofia şi/sau carcinom de

próstata.

Modificări în analysis de sânge, coagulare scăzută a sângelui cu

tendinţă la hemoragii.

Reactii de hypersensibilitate.

Suprimarea secreţiei gonadotropinei (hormona de estimulación sexual).

La femei – apariţia semnelor de virilizare (por ejemplo, acnee, hirsutismo,

alopecia de punta masculina, îngroşarea ireversibilă a timbrului vocii,

dismenorea, hipertrofia del clítoris). Răguşirea poate fi primulsemn

al modificării tonalităţii, care poate fi de lungă durată, iar uneori

irreversible

Amenoree si inhibarea espermatogénesis. ginecomastia (marirea

glandelor mamare) la bărbaţi.

Modificarea libidoului.

La băieţii de vârstă prepubertară se pot observa erecţii frecvente şi mărirea penisului, la fete – intensificarea pilozităţii pubiene

şi hipertrofia del clítoris.

Retenţia lichidului cu edeme periferice, hipercalciuria (mărirea

ionilor de calciu în sânge), la bărbaţi şi femei – progresarea aterosclerozei (patologías de punere a grăsimlor pe intima vaselor numite artere).

Greaţă, vomă, reducerea poftei de mâncare.

Dereglarea funcţiei hepatice, colestază (dificultate de eliberare

a bilei), icter (colorarea en galben a tegumentelor).

Acné, hirsutismo (creștere anormală a părului) nesemnificativ.

Retenţia ionilor de sodiu şi apei în organismo.

Creşterea concentraţiei unor parametri biochimici în sânge

(ureei în sânge, bilanţ nitrate pozitiv, hypercalcium) în especial

la pacienţii, care respectă un regim strict la pat, şi la pacientele

cu cáncer mamar metastásico. Modificarea (positiv) indicilor funcţiei hepatice.

Dacă vreuna dintre reacțiile adversă devine gravă, sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă

rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Reportarea reactţiilor adverso

Dacă manifestaţi orice reacţii adversa, adresaţi-vă medicului

dumneavoastră sau farmacistului. Acestea incluye orice posibile reacción adversa nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi reporta reacţiile adversa direct prin intermediul sistemului naţional de reportare, ale cărui retaili sunt publicate pe

sitio web-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale:

www.amed.md sau e-mail: [email protected]

Informe y reacción adversa, puteţi contribui la furnizarea de

informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se pastreaza Strombafort

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

A se păstra la loc protejat de lumină și temperaturei sub 25 °C.

Nu utilizaţi Strombafort după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP".

Los datos de vencimiento se refieren a la última z y lunii respectivamente.

Nu sunt necesare condiţii speciale de păstrare. Medicinales

nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a residurilor

mánager Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele

care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Strombafort

Substanţa activă este stanozolol.

1 comprimat filmat conţine stanozolol 10 mg sau 50 mg.

Celelalte componente sunt:

Nuclear

Estearato de magnesio, Kollidon CL (crospovidona), celulosa

microcristalină, amidonglicolat de sodiu, Ludipress (lactoză

monohidrato, polividona, crospovidona).

Película

Copolímero al alcoolului polivinílico și polietilenglicolului, talco, dióxido

de titán, mono și diglicérido pero acizilor grași, alcool polivinivlic,

colorante FD&C Albastru Nr.1, colorante FD&C Albastru Nr. 2.

Cum arată Strombafort şi conţinutul ambalajului

Comprima filmate rotunde, biconvexe de culoare albastră deschisă. În secțiune transversală conținutul intern al comprimatului este de culoare albă.

Conţinutul ambalajului

Strombafort 10 mg filmato de comprimato

Câte 25 comprimate filmado en blister din PVC/Al.

Câte 4 blistere împreună cu prospectul pentru pacient se plasează în cutie de carton.

Strombafort 50 mg filmato de comprimato

Câte 20 comprimate filmado en blister din PVC/Al.

Câte 3 blistere împreună cu prospectul pentru pacient se plasează în cutie de carton.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul

Deţinătorul certificatului de înregistrare

SC Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

p. N. Grădescu, 4, MD-2002, o. Chisinau, República de Moldavia

fabricación

SC Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

P. Industrială, 7/A, MD-2091, o. Cantante, República Moldavia

Acest prospecto a fost aprobat în decembrie 2018

Información detallada privind acest medicement sunt disponibile

pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

(AMDM) http://nomenclator.amed.md/

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “STROMBAFORT”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *